TOP

danmarksmissionen.dk

Her på sitet finder du blandt andet:

  • Bonusinfo om bogens 70 steder
  • Forslag til flere steder, som der ikke blev plads til i den trykte version af ‘Danmarksmissionen
  • Fotos og ekstra viden om stederne fra bogens “besøg også” lister
  • Tips til aktuelle udstillinger, arrangementer og andet godt, der kan indgå eller supplere jeres danmarksmission

Print Friendly, PDF & Email