TOP

Definitioner

Natura 2000-områder

Natura 2000-områder er habitat-, fuglebeskyttelses- og ramsarområder (vådområder beskyttet af Ramsar-konventionen), der er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturtyper. Dem er der 247 af i Danmark, og de dækker tilsammen et område på størrelse med Fyn.

Læs om Natura 2000-områderne på Miljøministeriets hjemmeside.

Print Friendly, PDF & Email